Filter navodnjavanje za pesak 2" hidrociklon

Beograd 25000.00 Dinar
Anonimni
Kontakt detalji
063/297-159 Otkrij

  • Oglas:

Hidrociklon 2" plastičan - protočnost 40m3 na sat, cena 25.000 dinara
Može da se koristi kao filter za pesak kod toplotnih pumpi. Ima redukciju sa 2" na 1".
Hidrociklon 3" plastičan - protočnost 50m3 na sat, cena 27.000 dinar

Oglas id: 221